Mit jelent a "doktor" szó?


A doktor a latin docere szóból származik, amelynek jelentése: tanítani. Eszerint aki doktori címmel rendelkezett, az a középkorban taníthatott. Például a poeta doctusok tanító költők voltak.

A doktori cím és fokozat között az a különbség, hogy bizonyos egyetemeken a cím megszerzése együttjár a diplomával (jogi, orvosdoktori cím), míg a fokozatnak további feltételei vannak: doktori értekezést kell benyújtani és megvédeni (PhD, ScD).

A Dr. és a dr. rövidítés jelentése megegyezik, a magyar helyesírás szabályai szerint általában a kisbetűs írásmód van érvényben, míg Dr. akkor használatos, amikor a név önállóan vagy a mondat elején áll.

1 megjegyzés: